Uzupełniać brakujące zęby czy nie?

Człowiek dorosły mający pełne uzębienie posiada 14-16 zębów w szczęce (góra ) i 14-16 zębów w żuchwie (dół).Wszystkie te zęby pełnią ważną rolę w odgryzaniu, żuciu i mieleniu pokarmu. Nasze zęby współpracując ze sobą stykają się bezustannie. Utrzymują siebie wzajemnie i kość w odpowiedniej pozycji i formie.

Brak nawet jednego zęba w łuku zębowym może być katastrofalny w skutkach.

Objaw Godona to ruch zęba lub zębów pozostałych w jamie ustnej, gdy utraciliśmy jeden z zębów. Zęby sąsiadujące z luką po utraconym zębie przesuwają się w stronę luki. Zęby z przeciwnego łuku wysuwają się z kości, bo nie mają się o co oprzeć a naturalnie dążą do kontaktu.  Wygląda to tak, że zęby sąsiednie nachylają się w stronę luki po zębie, a zęby łuku przeciwstawnego wydłużają się. Może to powodować zmniejszenie ilości dostępnego miejsca dla odbudowy danego zęba i wywoływać zaburzenia okluzyjne a w dalszym etapie do powstania parafunkcji np. zgrzytania prowadzącego do wycierania szkliwa czy zaburzeń i dolegliwości bólowych w stawie skroniowo-żuchwowym oraz silnych bolów głowy.

W miejscu luki po zębie dochodzi do zaniku kości wyrostka zębodołowego. Jego dalsze konsekwencje to znaczny, postępujący zanik kości , który w przyszłości uniemożliwi noszenie protezy, brak możliwości żucia a czasem nawet mówienia.

Każdy ząb to składowa precyzyjnego systemu. Jeśli tracimy kolejne zęby, te które pozostają przejmują ich pracę i ulegają przeciążaniom czasami znacznym.

Fizjologicznie każdy ząb ma pewną wydolność. Po przekroczeniu tej wydolności ząb jest przeciążany, co w konsekwencji może prowadzić do jego utraty spowodowanej rozchwianiem, starciem szkliwa bądź złamaniem.

Już po kilku miesiącach od usunięcia zębów na zdjęciu pantomograficznym (tzw. panoramicznym) można zauważyć zmiany wokół pozostałych zębów mogące świadczyć o ich przeciążeniu.

Uzupełnianie braku nawet pojedynczych zębów po ich usunięciu jest bardzo ważne. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania wszystkim problemom związanym z zębami jest dbanie o prawidłową higienę i systematyczne wizyty w gabinecie stomatologicznym.