Cennik usług postawowych od dn. 01.11.2021

Kod Nazwa usługi Zakres cen ( zł )
  Od : Do :
53 Pantomogram 100 zł 100 zł
4 Rentgen zdjęcie rtg zęba pojedynczego ( pacjenci gabinetu) 30 zł 30 zł
1 Badanie stomatologiczne + porada ogólna lub opatrunek 120 zł 150 zł
2 Konsultacja chirurgiczna/ implantologiczna ( bez pantomogramu) 150 zł 150 zł
3 Konsultacja chirurgiczna/ implantologiczna z wykonaniem pantomogramu 230 zł 230 zł
5 Znieczulenie miejscowe – przy leczeniu i ekstrakcji w cenie zabiegu 30 zł 50 zł
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
F1/22 Wypełnienie kompozytowe (światłoutwardzalne) 250 zł 280 zł
13 Licówka kompozytowa 400 zł 500 zł
14 Zamknięcie diastemy 800 zł 1 000 zł
28 Użycie wkładu z włókna szklanego 150 zł 150 zł
27 Szynowanie zębów ( za jeden ząb ) 150 zł 150 zł
29 Scaling ( usunięcie kamienia i osadu ) – całość zabiegu 220 zł 250 zł
30 Wybielanie zębów systemem Beyond ( akcelerator halogenowy) – 2 łuki 1 000 zł 1 000 zł
20 Fluoryzacja ( 1 łuk) 100 zł 100 zł
21 Lakowanie – za 1 ząb 100 zł 150 zł
PROTETYKA
45 Naprawa protezy ( sklejenie, dostawienie zęba – za 1 pkt ) 200 zł 250 zł
46 Proteza pojedyncza akrylowa ( górna lub dolna ) 1 500 zł 1 500 zł
47 Proteza szkieletowa ( góra lub dół ) 2 300 zł 2 800 zł
44 Korona porcelanowa lub 1 punkt w moście ( podbudowa na metalu lub cerkonie) 1 000 zł 1 800 zł
55 Licówka porcelanowa 2 000 zł 2 500 zł
40 Korona na implancie 2 000 zł 2 300 zł
48 Wax-up – model prezentacyjny ( za jeden łuk – góra lub dół ) 350 zł 350 zł
42 Korona / most tymczasowy – za 1 punkt ( mock – up czyli makieta ) 200 zł 200 zł
43 Korona / most tymczasowy na łączniku do implantu- za 1 punkt 300 zł 300 zł
23 Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego 150 zł 200 zł
24 Rozcięcie korony /mostu – za jeden punkt 150 zł 200 zł
25 Zacementowanie korony lub wkładu – za 1 punkt 200 zł 250 zł

UWAGA ! Powyższy cennik zawiera ceny orientacyjne, które mogą ulec zmianie z uwagi na indywidualny charakter (w tym skomplikowanie) danej usługi stomatologicznej. Cennik ma charakter jedynie szacunkowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ( w szczególności art.66 & 1 k.c.) a jedynie służy pomocniczemu określeniu orientacyjnych kosztów usług stomatologicznych.

Cennik usług endodontycznych od dn. 01.11.2021

Kod Nazwa usługi Zakres cen ( zł )
  Od : Do :
53 Pantomogram 100 zł 100 zł
4 Rentgen zdjęcie rtg zęba pojedynczego ( pacjenci gabinetu) 30 zł 30 zł
2 Konsultacja endodontyczna ( bez pantomogramu) 150 zł 150 zł
2 Konsultacja endodontyczna z wykonaniem pantomogramu 230 zł 230 zł
15 Odbudowa do endo ( przygotowanie do leczenia kanałowego ) 220 zł 250 zł
F1/22 Wypełnienie kompozytowe ( ostateczne ) 250 zł 300 zł
Leczenie kanałowe/endodontyczne – zawsze pod mikroskopem
8 opracowanie i wypełnienie 1 – kanału / mikroskop 300 zł 350 zł
9 opracowanie i wypełnienie 2 kanałów / mikroskop 550 zł 550 zł
10 opracowanie i wypełnienie 3 kanałów / mikroskop 800 zł 800 zł
11 każdy dodatkowy kanał / mikroskop 150 zł 150 zł
12 Leczenie powikłań ( zgorzel, dodatkowy lek ,opatrunek ) 100 zł 100 zł
19 Usunięcie z kanału narzędzia złamanego w innym gabinecie 150 zł 150 zł
7 Powtórne leczenie kanałowe ( z innego gabinetu ) – opłata jednorazowa do standardowych cen doliczamy 200 zł
ENDODONCJA ( od A do Z )
  Ząb jednokanałowy ( siekacz, kieł ) – całość procedur 800 zł 850 zł
  Ząb dwukanałowy ( przedtrzonowiec ) – całość procedur 1 000 zł 1 200 zł
  Ząb trzykanałowy ( trzonowiec ) – całość procedur 1 250 zł 1 500 zł
  Każdy dodatkowy kanał 150 zł 150 zł
26 Zamykanie perforacji korzenia lub komory 150 zł 150 zł

UWAGA! Powyższy cennik zawiera ceny orientacyjne, które mogą ulec zmianie z uwagi na indywidualny charakter (w tym skomplikowanie) danej usługi stomatologicznej. Cennik ma charakter jedynie szacunkowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ( w szczególności art.66 & 1 k.c.) a jedynie służy pomocniczemu określeniu orientacyjnych kosztów usług stomatologicznych.

Cennik usług implantologia/chirurgia od dn. 01.11.2021

Kod Nazwa usługi Zakres cen ( zł )
  Od : Do :
53 Pantomogram 100 zł 100 zł
4 Rentgen zdjęcie rtg zęba pojedynczego ( pacjenci gabinetu) 30 zł 30 zł
2 Konsultacja chirurg-implantolog ( bez pantomogramu) 150 zł 150 zł
2 Konsultacja chirurg-implantolog ( z pantomogramem) 230 zł 230 zł
5 Znieczulenie miejscowe ( w cenie zabiegu ) 30 zł 50 zł
34 Nacięcie ropnia 200 zł 300 zł
35 Plastyka połączenia ustno- zatokowego ( jako powikłanie z innego gabinetu) 500 zł 800 zł
36 Plastyka wyrostka 200 zł 600 zł
37 Resekcja wierzchołka korzenia 1 000 zł 1 200 zł
38 Zdjęcie szwów zakładanych w innym gabinecie 100 zł 150 zł
31 Usunięcia zęba stałego proste 250 zł 270 zł
32 Usunięcie zęba jedno-i wielokorzeniowego (chirurgiczne) całość procedur 300 zł 400 zł
33 Usunięcie ósemki dolnej (ze znieczuleniem i szwami- całość procedur) 500 zł 700 zł
33 Usunięcie ośemki górnej (ze znieczuleniem + spongostan-całość procedur 400 zł 550 zł
33 Usunięcie zęba zatrzymanego ( całość procedur ) 600 zł 900 zł
51 Podniesienie dna zatoki szczękowej 3 500 zł 5 000 zł
33 Dokończenie ekstrakcji rozpoczętej w innym gabinecie 500 zł 700 zł
IMPLANTOLOGIA
39 Implant – wszczepienie 3 000 zł 3 000 zł
40 Korona na implancie 2 000 zł 2 300 zł
41 Regeneracja kości ( preparat kościotwórczy, membrana ) 1 000 zł 2 500 zł
52 Łącznik tymczasowy do implantu 300 zł 500 zł
54 Śruba gojąca – wymiana 200 zł 250 zł

UWAGA! Powyższy cennik zawiera ceny orientacyjne, które mogą ulec zmianie z uwagi na indywidualny charakter (w tym skomplikowanie) danej usługi stomatologicznej. Cennik ma charakter jedynie szacunkowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ( w szczególności art.66 & 1 k.c.) a jedynie służy pomocniczemu określeniu orientacyjnych kosztów usług stomatologicznych.

Cennik usług postawowych od dn. 01.07.2020

Kod Nazwa usługi Zakres cen ( zł )
  Od : Do :
53 Pantomogram 100 100
4 Rentgen zdjęcie rtg zęba pojedynczego ( pacjenci gabinetu) 30 30
1 Badanie stomatologiczne + porada ogólna lub opatrunek 120 120
2 Konsultacja chirurgiczna/ implantologiczna ( bez pantomogramu) 150 150
2 Konsultacja chirurgiczna/ implantologiczna z wykon. pantomogramu 230 230

Chirurgia stomatologiczna

F2 Usunięcie zęba stałego ( proste) 200 200
32 Usunięcie zęba jedno-i wielokorzeniowego( chirurgiczne) całość procedur 250 350
33 Usunięcie ósemki dolnej (ze znieczuleniem i szwami- całość procedur) 400 500
33 Usunięcie ośemki górnej (ze znieczuleniem + spongostan-całość procedur 350 400
33 Usunięcie zęba zatrzymanego – ( całość procedur ) 500 600
33 Dokończenie ekstrakcji rozpoczętej w innym gabinecie 500 600
37 Resekcja wierzchołka korzenia ( całość procedur) 350 500

Stomatologia zachowawcza

15 Odbudowa do endo ( przed leczeniem kanałowym) 220 250
57 Użycie wkładu zwłókna szklanego 100 100
F1 Wypełnienie kompozytowe 180 280

Leczenie kanałowe – zawsze pod mikroskopem

8 opracowanie iwypełnienie 1 – kanału / mikroskop 200 200
9 opracowanie iwypełnienie 2 kanałów / mikroskop 350 350
10 opracowanie iwypełnienie 3 kanałów / mikroskop 500 500
11 każdy dodatkowy kanał / mikroskop 150 150
25 Powtórne leczenie kanałowe ( z innego gabinetu ) koszt ustalany indywidualnie na podst. konsultacji

Implantologia / Protetyka

39 Implant – wszczepienie 2500 3000
40 Korona na implant 1500 1900
41 Preparat kościotwórczy+ membrana -odbudowa kości 1500 2500
54 Śruby gojące – wymiana / 1 sztuka 150 200
45 Proteza pojedyncza ( górna lub dolna ) – akryl zwykły 1000 1000
45 Proteza pojedyncza ( górna lub dolna ) – akryl elastyczny 1500 1500
46 Protezy komplet ( górna i dolna ) – akryl zwykły 1900 1900
46 Protezy komplet ( górna i dolna ) -akryl elastyczny 3000 3000
F3 Korona porcelanowa lub 1 punkt w moście ( podbudowa metalowa) 900 900
43 Korona porcelanowa lub 1 punkt w moście ( podbudowa na cerkonie) 1800 1800
42 Korona / most tymczasowy – za 1 punkt 200 200
29 Scaling ( usunięcie kamienia i osadu ) – 1 łuk ( góra lub dół ) 150 180
30 Wybielanie zębów systemem Beyond ( akcelerator halogenowy) – 2 łuki 1000 1000

 

Uwaga: Powyższy cennik zawiera ceny orientacyjne, które mogą ulec zmianie z uwagi na indywidualny charakter (w tym: skomplikowanie) danej usługi stomatologicznej. Cennik ma charakter jedynie szacunkowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności art. 66 § 1 k.c.), a jedynie służy pomocniczemu określeniu orientacyjnych kosztów usług stomatologicznych.