Informujemy ,że nie pobieramy opłat za kopie dokumentacji medycznej

Cennik usług postawowych od dn. 26.09.2022

Kod Nazwa usługi Zakres cen ( zł )
  Od : Do :
53 Pantomogram 100 zł 100 zł
4 Rentgen zdjęcie rtg zęba pojedynczego ( pacjenci gabinetu) 50 zł 50 zł
1 Badanie stomatologiczne + porada ogólna lub opatrunek 150 zł 150 zł
2 Konsultacja chirurgiczna/ implantologiczna ( bez pantomogramu) 150 zł 150 zł
3 Konsultacja chirurgiczna/ implantologiczna z wykonaniem pantomogramu 250 zł 250 zł
5 Znieczulenie miejscowe – przy leczeniu i ekstrakcji w cenie zabiegu 30 zł 50 zł
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
F1/22 Wypełnienie kompozytowe (światłoutwardzalne) 350 zł 550 zł
13 Licówka kompozytowa 500 zł 700 zł
14 Zamknięcie diastemy 800 zł 1 000 zł
28 Użycie wkładu z włókna szklanego 200 zł 300 zł
27 Szynowanie zębów ( za jeden ząb ) 150 zł 200 zł
29 Scaling ( usunięcie kamienia i osadu ) – całość zabiegu 300 zł 450 zł
30 Wybielanie zębów systemem Beyond ( akcelerator halogenowy) – 2 łuki 1 200 zł 1 400 zł
20 Fluoryzacja ( 1 łuk) 200 zł 250 zł
21 Lakowanie – za 1 ząb 200 zł 250 zł
PROTETYKA
45 Naprawa protezy ( sklejenie, dostawienie zęba – za 1 pkt ) 250 zł 300 zł
46 Proteza pojedyncza akrylowa ( górna lub dolna ) 1 800 zł 2 000 zł
47 Proteza szkieletowa ( góra lub dół ) 2 500 zł 3 000 zł
44 Korona porcelanowa lub 1 punkt w moście ( podbudowa na metalu lub cerkonie) 1 300 zł 1 800 zł
55 Licówka porcelanowa 2 000 zł 2 500 zł
40 Korona na implancie 2 500 zł 3 000 zł
48 Wax-up – model prezentacyjny ( za jeden łuk – góra lub dół ) 650 zł 700 zł
42 Korona / most tymczasowy – za 1 punkt ( mock – up czyli makieta ) 300 zł 350 zł
43 Korona / most tymczasowy na łączniku do implantu- za 1 punkt 300 zł 400 zł
23 Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego 200 zł 250 zł
24 Rozcięcie korony /mostu – za jeden punkt 200 zł 250 zł
25 Zacementowanie korony lub wkładu – za 1 punkt 250 zł 350 zł

UWAGA ! Powyższy cennik zawiera ceny orientacyjne, które mogą ulec zmianie z uwagi na indywidualny charakter (w tym skomplikowanie) danej usługi stomatologicznej. Cennik ma charakter jedynie szacunkowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ( w szczególności art.66 & 1 k.c.) a jedynie służy pomocniczemu określeniu orientacyjnych kosztów usług stomatologicznych.

Cennik usług endodontycznych od dn. 26.09.2022

Kod Nazwa usługi Zakres cen ( zł )
  Od : Do :
53 Pantomogram 100 zł 100 zł
4 Rentgen zdjęcie rtg zęba pojedynczego ( pacjenci gabinetu) 50 zł 50 zł
2 Konsultacja endodontyczna ( bez pantomogramu) 150 zł 150 zł
2 Konsultacja endodontyczna z wykonaniem pantomogramu 250 zł 250 zł
15 Odbudowa do endo ( przygotowanie do leczenia kanałowego ) 350 zł 400 zł
F1/22 Wypełnienie kompozytowe ( ostateczne ) 350 zł 550 zł
Leczenie kanałowe/endodontyczne – zawsze pod mikroskopem
8 opracowanie i wypełnienie 1 – kanału / mikroskop 450 zł 550 zł
9 opracowanie i wypełnienie 2 kanałów / mikroskop 750 zł 850 zł
10 opracowanie i wypełnienie 3 kanałów / mikroskop 1100 zł 1300 zł
11 każdy dodatkowy kanał / mikroskop 200 zł 200 zł
12 Leczenie powikłań ( zgorzel, dodatkowy lek ,opatrunek ) 200 zł 300 zł
19 Usunięcie z kanału narzędzia złamanego w innym gabinecie 200 zł 500 zł
7 Powtórne leczenie kanałowe ( z innego gabinetu ) – opłata jednorazowa do standardowych cen doliczamy 250 zł
ENDODONCJA ( od A do Z )
  Ząb jednokanałowy ( siekacz, kieł ) – całość procedur 1 150 zł 1 500 zł
  Odbudowa do endo ( przygotowanie do leczenia kanałowego ) 350 zł 400 zł
  Opracowanie, udrożnienie i wypełnienie kanału( kontrola rtg) 450 zł 550 zł
  Ostateczne wypełnienie zęba materiałem światłoutwardzalnym 350 zł 550 zł
  Ząb dwukanałowy ( przedtrzonowiec ) – leczenie nie powikłane 1 450 zł 1 800 zł
  Odbudowa do endo ( przygotowanie do leczenia kanałowego ) 350 zł 400 zł
  Opracowanie, udrożnienie i wypełnienie kanałów ( kontrola rtg) 750 zł 850 zł
  Ostateczne wypełnienie zęba materiałem światłoutwardzalnym 350 zł 550 zł
  Ząb trzykanałowy ( trzonowiec ) – całość procedur 1 800 zł 2250 zł
  Odbudowa do endo ( przygotowanie do leczenia kanałowego ) 350 zł 400 zł
  Opracowanie, udrożnienie i wypełnienie kanałów ( kontrola rtg) 1100 zł 1300 zł
  Ostateczne wypełnienie zęba materiałem światłoutwardzalnym 350 zł 550 zł
  Każdy dodatkowy kanał 200 zł 200 zł
26 Zamykanie perforacji korzenia lub komory 250 zł 350 zł

UWAGA! Powyższy cennik zawiera ceny orientacyjne, które mogą ulec zmianie z uwagi na indywidualny charakter (w tym skomplikowanie) danej usługi stomatologicznej. Cennik ma charakter jedynie szacunkowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ( w szczególności art.66 & 1 k.c.) a jedynie służy pomocniczemu określeniu orientacyjnych kosztów usług stomatologicznych.

Cennik usług implantologia/chirurgia od dn. 26.09.2022

Kod Nazwa usługi Zakres cen ( zł )
  Od : Do :
53 Pantomogram 100 zł 100 zł
4 Rentgen zdjęcie rtg zęba pojedynczego ( pacjenci gabinetu) 50 zł 50 zł
2 Konsultacja chirurg-implantolog ( bez pantomogramu) 150 zł 150 zł
2 Konsultacja chirurg-implantolog ( z pantomogramem) 250 zł 250 zł
5 Znieczulenie miejscowe ( w cenie zabiegu ) 50 zł 50 zł
34 Nacięcie ropnia 250 zł 400 zł
35 Plastyka połączenia ustno- zatokowego ( jako powikłanie z innego gabinetu) 500 zł 800 zł
36 Plastyka wyrostka 500 zł 600 zł
37 Resekcja wierzchołka korzenia 1 000 zł 1 200 zł
38 Zdjęcie szwów zakładanych w innym gabinecie 100 zł 150 zł
31 Usunięcia zęba stałego proste 300 zł 350 zł
32 Usunięcie zęba jedno-i wielokorzeniowego (chirurgiczne) całość procedur 300 zł 500 zł
33 Usunięcie ósemki dolnej (ze znieczuleniem i szwami- całość procedur) 500 zł 700 zł
33 Usunięcie ośemki górnej (ze znieczuleniem + spongostan-całość procedur 400 zł 650 zł
33 Usunięcie zęba zatrzymanego ( całość procedur ) 600 zł 1000 zł
51 Podniesienie dna zatoki szczękowej 3 500 zł 5 000 zł
33 Dokończenie ekstrakcji rozpoczętej w innym gabinecie 500 zł 800 zł
IMPLANTOLOGIA
39 Implant – wszczepienie 3 000 zł 3 500 zł
40 Korona na implancie 2 600 zł 3 000 zł
41 Regeneracja kości ( preparat kościotwórczy, membrana ) 500 zł 2 500 zł
52 Łącznik tymczasowy do implantu 500 zł 600 zł
54 Śruba gojąca – wymiana 250 zł 350 zł

UWAGA! Powyższy cennik zawiera ceny orientacyjne, które mogą ulec zmianie z uwagi na indywidualny charakter (w tym skomplikowanie) danej usługi stomatologicznej. Cennik ma charakter jedynie szacunkowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ( w szczególności art.66 & 1 k.c.) a jedynie służy pomocniczemu określeniu orientacyjnych kosztów usług stomatologicznych.