Leczenie zachowawcze i endodontyczne (kanałowe) pod mikroskopem:

Leczenie pod mikroskopem wraz z rozwojem technologii staje się coraz łatwiej dostępne. Jego wadą jest wysoki koszt , wieloetapowość oraz możliwość niepowodzenia. W naszym gabinecie lekarz przedstawia możliwe scenariusze dla takiego leczenia

Ostateczna decyzja zawsze należy do pacjenta.

Leczenie endodontyczne dzielimy na:

Pierwotne – ząb nie był wcześniej leczony kanałowo, lekarz endodonta jako pierwszy opracowuje komorę, ujścia i kanały – procent powodzenia takiego leczenia ocenia się na    80 %, tzn. , że u 8 na 10 pacjentów taki ząb pozostanie w j. ustnej
Wtórne – ząb był wcześniej leczony kanałowo, jednak z różnych względów kanały nie są prawidłowo oczyszczone, wypełnione lub kanał nie został znaleziony. Lekarz endodonta poszukuje przyczyny dolegliwości, udrażnia ponownie kanały, często wymagane jest kilkakrotne wymienianie leków. Procent powodzenia to od 40 % do 60 %.

Czy warto ?

To zależy od sytuacji zdrowotnej i finansowej  pacjenta – są osoby, które za wszelką cenę ratują każdy ząb – nawet gdyby okazało się, że leczenie zakończy się niepowodzeniem oraz takie, które podejmują decyzję o jego usunięciu.

Szacunkowy koszt leczenia :

1 etap – ocena stanu na podstawie badania rtg (zdjęcie rtg 30 zł lub pantomogram 100 zł)
2 etap – opracowanie ubytku i odbudowa pod leczenie kanałowe – 200 – 250 zł
Opracowanie i wypełnienie 1 kanału – 250 -300 zł
Opracowanie i wypełnienie każdego dodatkowego kanału – 150 zł
W trakcie leczenie i po jego zakończeniu należy wykonać jeszcze 2 zdjęcie rtg 2 x 30 zł
Wypełnienie ostateczne – 200 – 250 zł lub korona

Ząb po leczeniu kanałowym charakteryzuje się znacznym osłabieniem tkanek korony – wymaga założenia korony, często również odbudowy na bazie wkładu.

Ilości kanałów w poszczególnych zębach (zdarzają się odstępstwa od standardów):

Zęby od 1 do 3 oraz 5 – 1 kanał
Zęby 4 górne – 2 kanały
Zęby 6-7 – 3 -5 kanałów

Przykładowy koszt leczenie zęba 3-kanałowego:

30 zł rtg +220 zł( etap 1)  + 800 zł ( opracowanie i wypeł. kanałów) + 30 zł rtg kontrolne + 250 zł wypełnienie ostateczne = około 1350 zł