Leczenie zachowawcze i endodontyczne (kanałowe) pod mikroskopem:

Leczenie pod mikroskopem wraz z rozwojem technologii staje się coraz łatwiej dostępne. Jego wadą jest wysoki koszt , wieloetapowość oraz możliwość niepowodzenia. W naszym gabinecie lekarz przedstawia możliwe scenariusze dla takiego leczenia

Ostateczna decyzja zawsze należy do pacjenta.

Leczenie endodontyczne dzielimy na:

Pierwotne – ząb nie był wcześniej leczony kanałowo, lekarz endodonta jako pierwszy opracowuje komorę, ujścia i kanały – procent powodzenia takiego leczenia ocenia się na    80 %, tzn. , że u 8 na 10 pacjentów taki ząb pozostanie w j. ustnej
Wtórne – ząb był wcześniej leczony kanałowo, jednak z różnych względów np spadek odporności, ograniczenia spowodowane anatomią kiedy kanały nie mogą zostać do końca oczyszczone i wypełnione lub kanał nie został znaleziony. Lekarz endodonta poszukuje przyczyny dolegliwości, udrażnia ponownie kanały, często wymagane jest kilkukrotne wymienianie leków. Procent powodzenia to od 40 % do 60 %.

Czy warto ?

To zależy od sytuacji zdrowotnej i finansowej  pacjenta – są osoby, które za wszelką cenę ratują każdy ząb – nawet gdyby okazało się, że leczenie zakończy się niepowodzeniem oraz takie, które podejmują decyzję o jego usunięciu.

Szacunkowy koszt leczenia :

1 etap – ocena stanu na podstawie badania rtg (zdjęcie rtg 30 zł lub pantomogram 100 zł)
2 etap – opracowanie ubytku i odbudowa pod leczenie kanałowe – 200 – 250 zł
Opracowanie i wypełnienie 1 kanału – 250 -300 zł
Opracowanie i wypełnienie każdego dodatkowego kanału – 150 zł
W trakcie leczenie i po jego zakończeniu należy wykonać jeszcze 2 zdjęcie rtg 2 x 30 zł
Wypełnienie ostateczne – 200 – 250 zł lub korona

Ząb po leczeniu kanałowym charakteryzuje się znacznym osłabieniem tkanek korony – wymaga założenia korony, często również odbudowy na bazie wkładu.

Ilości kanałów w poszczególnych zębach (zdarzają się odstępstwa od standardów):

Zęby od 1 do 3 oraz 5 – 1 kanał
Zęby 4 górne – 2 kanały
Zęby 6-7 – 3 -5 kanałów

Przykładowy koszt leczenie zęba 3-kanałowego:

30 zł rtg +220 zł( etap 1)  + 800 zł ( opracowanie i wypeł. kanałów) + 30 zł rtg kontrolne + 250 zł wypełnienie ostateczne = około 1350 zł